Styret

Styrets sammensetning 2022 – 2023

Verv Navn Periode
Styreleder Wenche Frølich 2 år
Nestleder Iver Anton Kristiansen 1 år
Sekretær Astrid Holmlund 1 år
Kasserer Mebel Sveholt 2 år
Styremedlem Cecilie Sethil Stuberg 2 år
Styremedlem  May Helen Noreld 1 år
Varamedlem Anniken Kjelstrup 1 år
 
 
Revisorer Anette Pay og Hilde H. Holte 1 år
Valgkomitéen Ann Sunde og Ole Gundersen 1 år
Foto: Erik Berg

Foto: Erik Berg