Medlemsmøter

Vår og høstsemesteret 2018

Operaens Ballettklubb har fem medlemsmøter hvert år, to om høsten og tre om våren. Medlemsmøtene annonseres i medlemsbrevene og på våre nettsider. Ballettklubbens årsmøte holdes i mars, og før sommeren pleier vi å ha en vårfest.

Type Dag Dato Tid Sted
Endringer kan forekomme
Medlemsmøte Mandag 5/2 Kl.18:00 Operaen
Årsmøte Torsdag 22/3 Kl.19:00 Operaen
Vårfest Torsdag 14/6 kl 17.00 Khio
Medlemsmøte Mandag 1/10 kl. 18.00 Operaen
Julefest Mandag 19/11 kl. 18.00 Thon
Foto: Erik Berg

Foto: Erik Berg