Medlemsmøter

Vår og høstsemesteret 2020

Operaens Ballettklubb har fem medlemsmøter hvert år, to om høsten og tre om våren. Medlemsmøtene annonseres i medlemsbrevene og på våre nettsider. Ballettklubbens årsmøte holdes i mars, og før sommeren pleier vi å ha en vårfest.

Type Dag Dato Tid Sted
Endringer kan forekomme
Medlemsmøte Mandag 3/2 Kl.18:00 Operaen
Årsmøte Mandag 23/3 Kl.18:00 Operaen
Vårfest
Medlemsmøte
Julefest
Foto: Erik Berg

Foto: Erik Berg