Julemøte 19. november 2018

Mandag 19. november holdt vi julemøte på Thon Hotel Opera med 50 medlemmer til stede. 

Vi hadde besøk av Guro Kleven Hagen, 1. konsertmester i Operaorkesteret.  Hun har vært ansatt siden 1. januar 2018 og med sine 24 år er hun den yngste konsertmester orkesteret har hatt. 

 

Guro trives godt i Operaorkesteret.  Hun har vært solist i mange år, og ønsket musikere å jobbe sammen med.  Guro spilte både ved innledningen, midten og avslutningen av møtet, og skapte med det en vakker ramme rundt møtet. 

Så hadde vi  besøk av Helga Edvinsen som er teknisk produsent i Operaen.  Helga har hatt ansvar for å koordinere alt det tekniske i Alan Lucien Øiens ”The Hamlet Complex” som var en meget komplisert forestilling både for de bak som på scenen.  Det var fascinerende å høre henne fortelle om det hele.  Før premieren ble det brukt 31 timer på scenen i 7 dager, og med 7 sceneprøver! 

 

Operaens Ballettklubb deler hvert år ut stipend til en danser fra Nasjonalballetten som i henhold til kriteriene for Ballettklubbens stipend ”må være en danser som har vist stigende kurve i sine prestasjoner.  Vedkommende skal ha danset i sentrale roller og ha utmerket seg ved å vise en klar utvikling som danser, og som ønsker videre utvikling i sine prestasjoner”. 

For 2018 falt valget på Douwe Dekkers som fra han kom til Nasjonalballetten i 2011 har gitt oss mange fantastiske øyeblikk på scenen enten det gjelder i klassiske eller moderne balletter, og som har utviklet seg til å bli en ”komplett” danser. 

Stipendet utgjør kr 20.000,-. 

Samtidig ønsket Ballettklubben i forbindelse med Operaens 10-års jubileum også å fokusere spesielt på Nasjonalballetten UNG, og har valgt å gi en pris på kr 10.000,- til Shaakir Mohammad.  Han er en danser med sterk teknikk og god energi i sin dans, og har utviklet seg mye i den perioden han har vært i Nasjonalballetten UNG. 

 

 Og her ser vi begge de glade stipendmottakere!