Årsmøte 20. mars 2023

26 medlemmer var til stede under årsmøtet som ble holdt i prøvesal 4 i Den norske Opera & Ballett.

Styreleder Wenche Frølich ledet møtet,

– Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader

– Protokollen fra Årsmøtet 21.03.22 ble godkjent

– Årsmeldingen for 2022 ble godkjent

– Regnskapet for 2022 ble godkjent, og styret ble gitt ansvarsfrihet

– Forslag til budsjett for 2023 ble godkjent

– Det ble ikke gjort endringer i medlemskontingenten som p.t. utgjør kr 250,- pr sesong –

Valg ble foretatt som følger:

Styret består nå av følgende:

Styreleder: Wenche Frølich (ikke på valg)

Styremedlem/nestleder: Iver Anton Kristiansen (valgt for 2 år)

Kasserer: Mebel Sveholt (ikke på valg)

Sekretær: Hilde Bruvold (valgt for 2 år) – NY

Styremedlem: Cecilie Sethil Stuberg (ikke på valg)

Styremedlem: May Helen Noreld (valgt for 2 år)

Varamedlem: Anniken Kjelstrup (valgt for 1 år)

Revisorer: Anette Pay & Aud Repstad Magnussen (NY) (Begge valgt for 1 år)

Valgkomité: Ann Sunde & Ole Gundersen (Begge valgt for 1 år)

IMG_7703.jpg

Og her takkes Hilde Holte av som revisor, et verv hun har hatt siden 2012. Hilde har hatt et «langt liv» i Ballettklubben, – som sekretær, valgkomité, revisor og ikke minst som styreleder 2003-2010.

Og her takkes Astrid Holmlund av som sekretær, et verv hun har hatt i 10 år.

Etter at den formelle delen av årsmøtet var over, hadde vi, tradisjonen tro, gleden av å se 5 av elevene i Operaens Ballettskole danse. De går alle i 10. klasse.

Helle Flood åpnet med å danse variasjon fra balletten «Esmeralda», Karlina Galeja danset Lilac Fairy fra «Tornerose», Liv Gjelstad Halvorsen danset Odalisque variasjonen fra «Le Corsaire», Hedvig Haugenes Kristiansen danset variasjon nr 5 fra «Paquita», Leah Holt Solberg danset Kitri’s solo fra 3. akt av «Don Quixote», og Helle Flood avsluttet med å danse Aurora’s variasjon fra 3. akt av «Tornerose».

Tre dansere fra Ballettskolen har nettopp deltatt på konkurransen Prix du Nord i Gøteborg. Alle tre kom til finalen i juniorklassen, og Helle Flood kom på 2. plass i finalen!

Prix du Nord er en nordisk/baltisk dansekonkurranse, Norge, Sverige, Danmark, Island og Litauen deltok med 18 juniorer og 28 seniorer.

Her har vi de 5 unge danserne sammen med pedagog Kumiko Hayakawa, styreleder Wenche, Knut Breder, leder av Operaens Ballettskole, og pedagog Sandra Wiesner.