Sceneprøvene 2014

Her er sceneprøvene (og generalprøvene) vår og høstsemesteret 2014

Sceneprøve Sted Dato Tid
Nye sceneprøver
King Wings vs Nasjonalballetten Hovedscenen 30/1 kl.19-22
Onegin Hovedscenen 27/2 kl.11-14
Alveberg på drømt hav Scene 2 21/3 kl.11-14
A Swan Lake Hovedscenen 25/4 kl.12-15
Svanesjøen Hovedscenen 27/5 kl.12-15
Mesteraften med Kylian Hovedscenen 8/9 kl.11:30-14:30
Ghosts – Ibsens Gengangere Hovedscenen 18/9 kl.11-14
Kammer-Kylián – Last Touch First Scene 2 14/10 kl.11:00-14:00
Romeo og Julie Hovedscenen 7/11 kl.18-22
Nøtteknekkeren Hovedscenen 2/12 kl.17-22
Foto: Erik Berg

Foto: Erik Berg