Medlemsmøter

Vår og høstsemesteret 2017

Operaens Ballettklubb har fem medlemsmøter hvert år, to om høsten og tre om våren. Medlemsmøtene annonseres i medlemsbrevene og på våre nettsider. Ballettklubbens årsmøte holdes i mars, og før sommeren pleier vi å ha en vårfest.

Type Dag Dato Tid Sted
Endringer kan forekomme
Medlemsmøte Onsdag 1/2 Kl.18:00 Prøvesal 4 i Operaen
Årsmøte Tirsdag 21/3 Kl.18:00 Green Room i Operaen
Vårfest Tirsdag 13/6 Kl.17:30 KHiO
Medlemsmøte Torsdag 12/10 Kl.17.45 Prøvesal 4 i Operaen
Julefest Tirsdag  28/11 Mer informasjon senere
Foto: Erik Berg

Foto: Erik Berg